Last update: 2011-01-01 17:59:53
 # of Visitors: 384205
   
Tyller-Klubbens Historie
Tyller-Klubben er en drukklub med adskillige år på bagen. Klubbens fornemste formål er udøvelsen af hensynsløs, tanketom og dog dybt seriøs druk, samt bekæmpelse af den dødsensfarlige sygdom sodabrækvorlius, som stadig rider dette land som en mare.
 
Dette er Tyller-Klubbens historie, som den huskes, og blev oplevet af KP. Det kan naturligvis tænkes, at hver af de 3 andre Tyllere husker eller oplevede den anderledes. Men det er jeg fuldstændig ligeglad med.
 
Tyller-Klubben startede omkring 1986-87 på Skansevejens skole i Fredericia. Den bestod dengang - som nu - af 4 medlemmer. Disse medlemmer var fordelt på 2 skoleklasser(9. og 10.) med 2 i hver. Medlemmerne var ofte samlet i 2 fraktioner med 2 medlemmer i hver. Een fra hver klasse, nok hovedsageligt grundet bopæls placeringer. Disse 2 fraktioner havde så gang i en stadig udveksling af - måske Tyller-Klubbens vigtigste aktivitet - Tyllerbånd.
 
Tyllerbåndene er kassettebånd, hvor de enkelte medlemmer skiftes til at tylle(vold-drikke) en øl, for derefter at slå den obligatoriske bøvs (af og til blev der også foretaget stereo-tylning, hvor flere tyllede samtidigt.) Disse bånd blev optaget ved enhver lejlighed: morgen,middag,aften,nat,hverdag eller weekend. De blev derefter udvekslet mellem fraktionerne, og selvsagt var der diverse nedladende kommentarer om den modsatte fraktion. Der var naturligvis - omend noget sjældnere - tidspunkter hvor hele Tyller-Klubben drak sammen, eller hvor et medlem fra den ene fraktion drak med et medlem fra den anden fraktion. Optagelsen af disse Tyllerbånd drev naturligvis medlemmernes forældre til vanvid, f.eks. når man begyndte at optage klokken 5:00 om morgenen eller lign. Dette kunne de bestemt ikke se det fornuftige i - bare synd for dem... Det første Tyllerbånd blev optaget under Melodi-Grandprix i 1986. Her deltog dog kun 2 af medlemmerne. Siden da er et væld af bånd dukket frem. Se mere under punktet "Historie/Tyller-Bånd" i Tyller menuen!
 
Det er ikke nogen skam at brække sig, det er kun hvad der kan ske, hvis man drikker 10 øl på en halv time, næh den virkelige trussel kommer fra en helt anden kant: Sodabrækvorlius. Sodabrækvorlius er en forfærdelig sygdom, som lurer lige om hjørnet, hvis man falder for fristelsen til at drikke sodavand istedet for øl. Som alle gode væsener har Tyllerne naturligvis også deres modsætninger i de famøse personer: SodaBoy og HindbærBrus. Disse personer er de forfærdelige levende eksempler på, hvad der kan ske, når man rammes af Sodabrækvorlius.
 
Husk derfor: "a pils a day keeps the Sodabrækvorlius away."
 
Klubben har - som det også kan ses i listen af Tyllerbånd - haft adskillige Tyller-Klub-aspiranter / Tyllerdeltagere i løbet af historien. Det er dog aldrig lykkedes for nogle af disse at blive fuldgyldige medlemmer. Af de personer der optræder på båndene, er det kun Joe, der har været rigtigt tæt på.
 
En anden aktivitet - der skal nævnes - er fremstillingen af Tylleraviser. Dette var nyhedsbreve, der omtalte interessante ting som ølsmagninger, leveråd og øl-tegneserier. De fleste af de originale Tylleraviser eksisterer stadig.
 
Indlevelsen i Tyller-Identiteten kom længere og længere ud. Bl.a. bar hver Tyller et Tyller-Skelethoved af plastik. Disse sagde noget i retning af: "SPRRRWZZZIIZZZ", når de blev ført sammen i en slags manifestation af The Tyller-Power. Enkelte af disse skelet-hoveder fik indbygget lysdioder som øjne, og behøver jeg at nævne, hvor u-smart det var at glemme at tage sit skelethoved med i skole.
 
På et tidspunkt kom indlevelsen i Tyller-Identiteten så langt ud, at begrebet TDA blev skabt. Dette står for: Alle Dejlige Ting(bagfra - for at hemmeligeholde det.) I forbindelse med dette begreb - der stort set dækker alt, der kan associeres med alkohol - blev det sådan, at man skulle "suge" alle grønne(ølfarve) ting til sig, før de andre nåede det. Det vil sige, at man styrtede rundt og rørte ved grønne biler, græsplæner etc. for at få mest muligt TDA. Enhver kan nok forestille sig, hvordan det så var at komme ind i ølafdelingen i et supermarked.
 
Udover selve Tyller-Klubben er der dannet en hel vifte af tilknyttede eller beslægtede klubber. Blandt disse kan nævnes:
 
Pisdrikker-Klubben - Her er hovedformålet at skaffe nye medlemmer til klubben. Dette gøres ved at pisse i en øl, nedkøle den under vandhanen og derefter sørge for at en eller anden drikker af den - uden at vide at det er pis. Der er selvsagt ikke prestige forbundet med at blive medlem, men stor prestige forbundet med at hverve nye medlemmer.
 
PikTik-Klubben - Her er formålet at tikke en tilfældig, aldeles uforberedt person i hovedet med pikken. Lad mig citere fra det officielle medlemskort: "Håber at De fremover vil nyde at få, og levere, nogle så vidunderlige slag af en savlende halvfed i dit og andres ansigt."
 
Som det nok kan fornemmes, kører Tyller-Klubben ikke helt på samme høje blus, som den gjorde i begyndelsen. Dette har mange årsager. Medlemmer er blevet geografisk adskilt, de ses ikke så tit, de arbejder og har ikke så meget fritid, de har stiftet familie etc. Tyller-Klubben har dog efterhånden stabiliseret sig på et niveau, der hedder ca. 2 Tyller-Actioner pr. år.
 
Den seneste dramatiske udvikling i klubbens historie er at Erik - pr. 13/5-2000 - er blevet degraderet fra Tyller til Gæste-Tyller, da han ikke længere levede op til klubbens høje krav og standarder ved gentagne gange at udeblive fra Tyller-Actionerne. Dette er højst beklageligt, men klubbens 3 tilbageværende medlemmer havde intet andet valg.
 
En umådelig vigtig begivenhed i Tyller-Klubben's historie indtraf d. 24/11-2001. Under afholdelse af (endnu) en Tyller-Action (nr. 9 for at være helt præcis) blev Jørgen forfremmet fra Gæste-Tyller til ægte Tyller. Nu er der hermed igen 4 medlemmer i Tyller-Klubben. Beslutningen blev truffet efter lang tids overvejelse, og da Jørgen opfyldte alle krav, var sagen klar. Jørgen er den første Gæste-Tyller i verdenshistorien, der opnår denne ære.
 
Der har ikke været afholdt Tyller-Action siden 12/5-2006 og frem til dette skrives d. 4/2-2009. I lyset af dette finder jeg det aldeles på sin plads at konkludere, at Tyller-Klubben som sådan ikke eksisterer længere. Jeg opfatter stadig mig selv som Tyller, og gør hvad jeg kan for at leve op til idealerne, men jeg har svært ved at sige det samme om de andre medlemmer. Det er muligt at de vil benægte dette faktum, men enhver ved at tomme øltønder buldrer en del. I 2007 var jeg til Oktober fest i München med et par andre venner (Ulf og Nikolaj), og vi gentager det igen i år (2009). Når Tyller-Sitet stadig ser ud som det gør, så er det mest af nostalgiske årsager, og ikke fordi det har et særligt praktisk formål længere. Svære ord at skrive, men som sagt er det jo ikke noget der har stået på i en måned. Vi taler om næsten 3 år.
 
Tyller-Klubben, Tyllerbånd, Tylleraviser, Tyller-Skelethoved and TDA are trademarks of The Tyller Corporation. Sodabrækvorlius is a trademark of The Soda Corporation.
 
Pik-Tik Klubben (Forside):
 
Pik-Tik Klubben (Bagside):